За Земята Лого
  • Български
  • English
 
За нас

ЕС "ЗА ЗЕМЯТА" е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

"ЗА ЗЕМЯТА" работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации: CEE Bankwatch Network (Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа), Международни Енергийни Бригади, INFORSE-Europe  (Международната мрежа от НПО, работещи за устойчиви енергийни решения) и SEEEN (Екологични НПО за Южна и Източна Европа)

В рамките на енергийните бригади, за последните 10 години са изпълнени проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в над 30 общини в полза  на над 4000 местни жители.

Екологично сдружение "За Земята" работи с FoEN от 2008 година по образователния проект за устойчива енергия, климат и околна среда SPARE.
Opens external link in new windowhttp://www.zazemiata.org

Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2023 sparebulgaria.com