За Земята Лого
  • Български
  • English
 
За проекта SPARE

История на проекта

Проектът  SPARE  е най–големия  международен образователен проект за енергия, климат и околна среда с участието на повече от 4500 училища и 175 000 ученици и учители от 17 страни.Създаден е през 1996 г. от Норвежкото дружество за защита на природата (Norges Naturvernforbund, основано през 1914 г.)

Първото SPARE учебно пособие е било предназначено за скандинавските страни, Западна и Централна Европа. През годините съдържанието на информационно-методическите материали се развива, променя и адаптира съобразно различните условия в страните участнички в проекта, благодарение на ентусиазма и опита на учителите и неправителствените организации работещи по SPARE.

Съдържание и цели на SPARE

SPARE е много повече от обикновена  училищна програма, защото не само дава знания, но и възможности на учениците и учителите за провеждане на самостоятелни изследвания и практическо използване на различни научни достижения.
Помага наистина да се повиши енергийната ефективност в училищата и домовете на участниците.
Формира активна гражданска позиция и дава пример на учениците за общи дейности  с децата от другите страни, за решаване на световните проблеми с климатичните промени и изчерпването на изкопаемите горива.

Идеята на образователния проект е да  обвърже теоретичните знания на учениците  по глобалните проблеми с практически упражнения. Да работят за  пестене на енергия чрез повишаване на енергийната ефективност , намаляване на емисиите парникови газове на местно ниво.
SPARE създава условия за добро сътрудничество на местно ниво между училищата, общинските власти, агенциите за енергийна ефективност, министерствата, за решаване на проблемите с енергията и климата, обсъждани на всички големи международни форуми в последните години.

SPARE в България

Учебната 2009-2010 г. е първата в която този образователен проект се провежда в България.
Екологично сдружение „За Земята” е партньор и национален координатор на Norges Naturvernforbund за страната .

SPARE получи препоръка и подкрепа от МОМН с писмо от 20.10.2009 година, както и добро сътрудничество от МОСВ.

Още през първата година се регистрираха над 100 училища и над 200 преподаватели.Издадени бяха  „Учебно пособие”, „Наръчник на учителя”, „Книга за учителя”, „Тетрадка за ученика”

На годишната SPARE среща на международните координатори в Осло (Норвегия)
1-10 юни 2009 г. България беше приета за член. Представителят на  ЕС „За Земята“ и национален SPARE  координатор Тодор Тодоров изнесе доклад за политиките за действие срещу промените в климата в България.

Норвежко SPARE училище
Норвежко SPARE училище
Норвежко SPARE училище
Норвежко SPARE училище
Норвежко SPARE училище
Норвежко SPARE училище
Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2024 sparebulgaria.com