За Земята Лого
  • Български
  • English
 
  • Home
  • >
  • Photo Gallery
Photo Gallery

Over 80 teachers participated in the event and gave ideas for the development of the project.

[Translate to English:] От региона дойдоха над 100 преподаватели с голямо желание за развитие и подобряване на проекта.

[Translate to English:] На годишната среща на SPARE координаторите в Минск, Беларус българските проекти бяха наградени.

[Translate to English:] Имахме над 120 участници ученици, учители, представители на 17 неправителствени организации. Поставихме началото на едно добро сътрудничество.

Norway GrantsInnovation NorwaySupported by a grant from Norway through the Norwegian Cooperation Programme for Economic Growth and Sustainable Development in Bulgaria.
© 2024 sparebulgaria.com