За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Участници

SPARE  е най–големият  международен образователен проект за енергия, климат
и околна среда. В него могат да участват училища, които са се регистрирали
предварително при националния координатор за България ( ЕС "За земята"),
получили са учебните пособия и провеждат обучение на учениците според
препоръките посочени в тях.Учебното пособие "Енергия и околна среда" е
одобрено от МОМН с писмо от 20.09.2009 г.
Вече над 100 български училища са част от международната училищна мрежа
SPARE.

Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2024 sparebulgaria.com