За Земята Лого
  • Български
  • English
 
  • Home
  • >
  • Participants
Participants

[Translate to English:] SPARE  е най–големият  международен образователен проект за енергия, климат
и околна среда. В него могат да участват училища, които са се регистрирали
предварително при националния координатор за България ( ЕС "За земята"),
получили са учебните пособия и провеждат обучение на учениците според
препоръките посочени в тях.Учебното пособие "Енергия и околна среда" е
одобрено от МОМН с писмо от 20.09.2009 г.
Вече над 100 български училища са част от международната училищна мрежа
SPARE.

Norway GrantsInnovation NorwaySupported by a grant from Norway through the Norwegian Cooperation Programme for Economic Growth and Sustainable Development in Bulgaria.
© 2024 sparebulgaria.com