За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Новини
27.09.2011 / Актуално

Училищно предизвикателство - Да намалим вредните емисии в София!

На 20.09.2011г в Столична община се проведе пресконференция за отчитане на резултатите

от европейския проект “PIMMS TRANSFER” по програма INTERREG IVC на ЕС.

Проектът беше ръководен от от дирекция „Европейски програми, проекти и представителства” и дирекция „Образование” към Столична община, със съдействието на Екологично сдружение “За Земята”.


848 участници от 7 столични училища - 88 СОУ, 54 СОУ, 1 АЕГ, 108 СОУ, 29 СОУ, 73 СОУ и 22 СОУ - заедно с учениците от още 14 европейски града, изпълниха изискванията за две измервания на емисиите въглероден диоксид, излъчен в атмосферата – при обичайно придвижване до училище и при движение по екологичен начин - чрез използване на електротранспорт (трамвай, тролей, метро), велосипеди (там, където това е безопасно) и ходене пеша.

За изпълнение изискванията на проекта в София беше използвана SPARE методиката, предоставена от ЕС „За Земята“, както и експерти на организацията.

За 4 месеца участниците от столичните училища спестиха 249,86 тона въглероден диоксид, с което постигнаха намаляване на въглеродните емисии с 21% - разликата между първото и второто измерване.

Разбира се, главният резултат е нарастналата увереност на младите хора, че от всеки отделен човек зависи успеха в усилията за намаляване на вредните последици от климатичните промени.

В края на пресконференцията най-добре представилите се 7 столични училища отправиха предизвикателство към всички училища в София да се включат в това съревнование за намаляване на емисиите при придвижването си до и от училище, с което да допринесат и за по-чиста околна среда, за намаляване на вредните последици от промените в климата.

Очакваме по-голяма активност през учебната 2011-2012 година.Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2022 sparebulgaria.com