За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Новини
22.11.2011 / Актуално

Екоклуб "Шрек" празнува 11ти ноември - деня на енергийната ефективност

 ОУ „Васил Левски“- град Разград подготвиха специална седмична програма около 11ти ноември със заглавие “Пестим енергия, пазим природата“.


В тази училищна програма бяха включени :
- цяла седмица демонстрационни тренинги на тема „Как пестим енергия в училище“,
- демонстрация на електромобил в училищния двор, като над 650 ученици имаха възможност да се повозят на него и се убедят в безшумното и чисто придвижване.
- изработване на  бижута и аксесоари от рециклирани отпадъци;
- засаждане на цветя в класните стаи,  които ще се отглеждат в екосаксии.

На 9.11.2011 г. бе дадена пресконференция и представяне на проекта на екоклуб ”ШРЕК”, получил наградата на публиката в 10-тото Национално състезание по природни науки и екология, проведено от 04.11. до 06.11.2011 г. в гр. Смолян. Училищният екип, защитил проекта бе: Атанас Атанасов и Иван Марков  от VІІ”в” клас и Радина Неделчева-VІ”б” клас.


Проведе се и работна среща на училищния екоклуб „ШРЕК”, с цел обсъждане на училищната ПРОГРАМА за екологично образование, в полза на възобновяемата енергия-  за чиста и зелена екосреда - 2012 година.

Както винаги, благодарение на подкрепата на ръководството на училището, чудесните идеи на учениците и преподавателите бяха подробно отразени от местните медии:

"Дарик нюз"

"Стандарт"


Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2022 sparebulgaria.com