За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Новини
22.11.2011 / Актуално

SPARE мрежата отбелязва деня на ЕЕ

с.Черна

Варна

Варна

с. Стожер

с. Стожер

Пловдив

Вършец

В. Търново

В. Търново

Горна Оряховица

Денят на енергийната ефективност 11ти ноември бе отбелязан с множество креативни прояви в училищата на SPARE мрежата.

Учениците от с. Черна, община Добричка, под ръководството на г-жа М. Костадинова направиха табло и изложба на тема енергийна ефективност и живот в чиста околна среда.

*****

В ОУ „П. Р. Славейков“- град Варна под ръководставото на г-жа Станимира Савова,  часовете по физика в 7 клас бяха посветени на 11 ноември.
Учениците подготвиха есета на тема  "Един ден без електрическа енергия", презентации на тема "Алтернативни източници на енергия - предимства и недостатъци”, представиха авторски реклами на тема "Енергоспестяващи крушки". Уроците преминаха интересно и различно от другите часове.

*****

В ОУ "Христо Ботев", с. Стожер, община Добричка  беше обявен ден без използване на електроенергия в училище. Учениците  трансформираха площадката по Безопастност на Движението по Пътищата в „Алея на слънчевата енергия“. Специално за 11 ноември  възпитаниците на училището отговаряха на въпросите от тест „Източници на зелена енергия“.

*****

В XII ОУ”Елисавета Багряна”, гр.Сливен под ръководството на г-жа Стоянка Стаева беше подредена изложба от макети, плакати и рисунки, сътворени от учениците от ЗИП по програма SPARE, както и от други ученици от училището.

*****

В СОУ "Св. П. Евтимий" - град Пловдив проведоха дискусия, конкурс за рисунки "Да защитим природата, намалявайки консумацията на енергия" и учениците се включиха в инициативата да угасят осветлението от 21 ч. до 22 ч. на 11.11.2011 г, както  учениците  в SPARE  мрежата от Каварна и София.

*****

В ОУ “Ив.Вазов“ - гр. Вършец отбелязаха 11.11. под мотото „Да пестим енергия от днес!“

Под ръководството на Методическото обединение по природни и обществени науки беше отбелязан Международният ден на енергийната ефективност. Учениците от 5-ти клас подготвиха изложба, посветена на ролята на енергийната ефективност и възобнояемите източници на енергия за съхраняването на ресурсите на планетата, както и за подобряване качеството на живот и здраве на хората. Със своите рисунки, табла и макети те призоваха към съхраняване на природните ресурси на планетата и намиране на алтернативни източници, с които да бъдат заменени. Симона Славейкова представи презентацията си „Пестене на енергия”, на всички чешми в училището са поставени табели „Пестете водата” като част от акцията „Дъжд от водни молекули”, украсено е и “Дървото на енергията“.

www.ivan-vazov.info/news/2011-11-11.html

 *****

 

Ученици от Американски колеж Аркус-Велико Търново отбелязаха 11 ноември с посещение на музея "Земята и хората" в София. Те изслушаха беседа за природните богатства и тяхната роля в разнообразието на нашата планета. Изключително интересната сбирка от минерали и тяхната многовариантна употреба в различни сфери на живота, включително и използването им като енергийни източници, допринесе за обогатяване на познанията на учениците.

*****


       В ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ отбелязаха деня на енергийната ефективност с подготвени от самите ученици картички за енергийна ефективност, които бяха разпратени до различни учебни заведения и институции в Горна Оряховица и региона. Изготвено по темата табло беше изложено в коридора на училището през седмицата, предхождаща 11 ноември, а на самата дата беше показвана презентация – дело на ученици от ПГЕЕ.

Във връзка с Международния ден за енергийна ефективност и в навечерието на патронния празник на гимназията, ТЕАТЪР 220, с ръководител Рена Дранкюлева представи спектакълът „Все още не е късно”.Театралите представиха чрез музика, пластика, мултимедия и ултравиолет проблемите, свързани с глобалните промени в климата и изчерпването на природните ресурси. 


 


Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2022 sparebulgaria.com