За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Новини
27.03.2012 / Актуално

Резултати от трети национален конкурс за училищни проекти, свързани с енергийна ефективност

За учебната 2011-2012 г „Да съхраним климата-да започнем с прости енергийни решения“

Tази година имаше много качествени проекти - благодарим на всички участници!

Всички класирани на първо място проекти, отиват да се състезават на международния конкурс. Очакваме резултатите около средата на месец май.

Всички наградени проекти  на националния ни конкурс ще получат грамоти, както и литература за библиотеките си на тема енергия, климат, околна среда.

Посочените на първите места ще получат и конструктори за сглобяване на  модели , използващи  възобновяема енергия.

 

Направление 1 за ученици, практическа работа:
1.място: ГПЧЕ "Н. Вапцаров" гр. Шумен - Деница Балева, Димитър Николов, Красимир Йорданов, Любомир Иванов, Светлин Георгиев. с проект "Еко воля за реална промяна"
Под ръководството на Марияна Димитрова-учител по физика и астрономия
Паулина Десева – помощник-директор по учебната дейност
2.място: Димитър Стефанов Грозев от СОУ "Г. Измирлиев", гр. Горна Оряховица -с проект "Нов практически опит за спестяване на енергия у дома”
Под ръководството на г-жа Диляна Грозева, учител по биология и здравно образование
3.място: Мирослав Милков Соколов , ученик в IX е клас - СОУ "В.Левски" ОДК Крумовград, за проект "Животворна светлина - В какво може да се превърне стария таван на баба?"
Под ръководството на г-жа  Надежда Саръева- старши учител

Направление 2 за ученици, теоретическа работа:
Имаме два проекта тук с еднакви точки,на първо място
1.място: Теодор Коркинов- ВТГ „Г. С. Раковски“ с проект "Да повишим енергийната ефективност и да намалим въглеродният отпечатък на нашето училище"
Под ръководството на г-жа Нели Вичева-главен учител
1.място:Павел Минчев, Йоана Иванова, Калина Даскалова, Мина Атанасова, Десислава Веселинова, Атанас Атанасов, Иван Марков, Ивелина Христова, Габриела Запрянова, Михаела Димитрова, Александрина Дренчева ОУ"В.Левски" Разград, за проект „Боклукът,колкото вреден, толкова и полезен"
Под ръководството на г-жа Петя Христова
2.място: Гергана Сотирова, Павел Павлов, Георги Тодоров,  Стефан  Краев,ОУ "Йордан Йовков"-Каварна, за проект"Водораслите-енергия на бъдещето"
Под ръководството на г-жа Антония Ангелова

3 място: Стела Атанасова, VІІІ СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, гр. Варна, за проект "Моята зелена Варна"
Под ръководството на г-жа Розалина Димитрова

Направление 3, ученици, информиране на обществото
1.място: Минчо Габеров, Стефан Борисов ,ЧПГ ”Американски Колеж Аркус”Велико Търново-за клип"Вечността идва от ..."
Под ръководството на г-жа Маргарита Генева
2.място: Магдалена Милкова, Павел Павлов, Георги Георгиев, Алекс Манчев от Общински център за извън училищни дейности, гр.Лом за  клип "Часът на Земята - идва ли неговото време?"
Под ръководството на г-жа Румяна Цветева и г-н Данаил Трайчев
3 място: Ренета Димитрова,Виктория Господинова от ПГ "А.Буров"-Силистра с проект„С малко усилия към големи постижения!”
Под ръководството на г-жа Диана Жекова и г-жа  Маргарита Андреева

Направление 4, за преподаватели
1.място:инж.Нина Чернева и Галина Стайкова, Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр.Шумен-за проект "Да живеем по-добре, с по-малко"
2. място:Десислава Стефанова Стайкова -Маринова, ГЧЕ "В.Левски", Бургас, за проект "Използвай енергията, като я пестиш"
3.място: инж.Недялка Димитрова Илчева, Професионална гимназия,,Св. Иван Рилски’’ град Раднево,за проект "Спестяване на енергия чрез енергоефективно светодиодно осветление"


Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2021 sparebulgaria.com