За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Партньори

Norges Naturvernforbund/Friends of the Earth Norway (FoEN) е най-голямата екологична неправителствена организация в Норвегия.Основана е през 1914 година и в момента  в нея членуват  над 18 000 души.
Opens external link in new windowhttp://naturvernforbundet.no/engl

INFORSE-Europe е разширяваща се  мрежа от независими неправителствени организации, работещи за приемането и прилагането на устойчиви енергийни решения. Членските организации на ИНФОРСЕ-Европа са 78, от които 35 са от европейски страни. Мрежата  бе създадена през 1992 г. по време на глобалния форум в гр. Рио де Жанейро, Бразилия. Екологично сдружение „За Земята „ е член на тази международна мрежа от НПО от 2003 година.
Opens external link in new windowhttp://www.inforse.org/europe

Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /О.Ц.О.С.У.Р./ е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда”, чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.
Сдружението е основано през 1996 г. и е базирано в гр. Варна.

 

 

Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2024 sparebulgaria.com