За Земята Лого
  • Български
  • English
 
Тук ще намерите всички проекти, които бяха наградени в конкурса SPARE 2011/2012

Nominaciya_1.zip

Тук ще откриете всички практически проекти, които участваха в конкурса SPARE 2011/2012

Nominaciya_2.zip

Тук ще откриете всички теорeтични проекти, които участваха в конкурса SPARE 2011/2012

Nominaciya_3.zip

Тук ще откриете всички информационни проекти,които участваха наградени в конкурса SPARE 2011/2012

Nominaciya_4.zip

Тук ще откриете всички учителски проекти, които участваха в конкурса SPARE 2011/2012

Norway GrantsInnovation NorwayС финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България
© 2022 sparebulgaria.com